Divers willen, homogeen doen

Maar nu de praktijk. Ondanks alle fijne intenties over diversiteit is het in Nederland volkomen bon ton om sollicitanten af te wijzen, omdat ze ‘niet in het team’ zouden passen. Sollicitanten worden vaak ondervraagd door hun toekomstige collega’s, waarbij die in feite uitmaken wie hun nieuwe collega wordt. Zo’n selectiemethode leidt tot homogeniteit, niet tot diversiteit.

Als je zegt dat je diversiteit wilt, is het vreemd om mensen te weren omdat ze niet in het team passen. Briljante, tegendraadse types, misschien wat eenzelvige eenlingen, passen per definitie zelden in een team. Maar zonder die briljante eenlingen had een bedrijf als Apple al lang niet meer bestaan.
Er is dus ook hier veel schijnheiligheid onder de mensen.
Aan de ene kant politiek correcte opvattingen uitventen over hoeveel beter diversiteit is, het aan de andere kant doodnormaal vinden om iemand die de homogeniteit doorbreekt buiten de deur te houden. ‘Diversiteit’ is in die zin net zoiets als ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Je voorziet jezelf van een fraai etiket, maar de vlag dekt maar al te vaak de lading niet.

Slot van een artikel in Elsevier, 5 april 2014 van Syp Wynia

De Engelse managementprofessor Belbin die heeft uitgevonden dat er 9 verschillende Teamrollen zijn en dat er dus voor iedereen een plaats is. Sterker nog: Je hebt die excentriekeling nodig om je team succesvol te laten zijn.

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werken-in-een-team/belbin

Doe de Korte Belbintest, dan weet je waar jouw voorkeuren liggen. Zoek het profiel van die rollen op. Je leest dan welke bijdragen aan het team typerend zijn voor jou, waar je behoefte aan hebt om prettig te werken en gedrag waar je niet in door moet schieten. Volg een aantal van de linkjes om een concreet beeld te krijgen van de termen die jouw functioneren typeren. Verken jezelf en zet daarna je Teamrollen optimaal in.

Gebruik deze kennis in het sollicitatiegesprek om jouw waarde voor het team waarin je eventueel gaat werken, te benadrukken.

 

Share