Wat zou jij iemand meegeven die de diagnose Asperger heeft gekregen?

Tistje: Stel dat je door een persoon met autisme die net de diagnose heeft gekregen, gevraagd wordt hoe het best hiermee om te gaan, wat kan helpen om er positief iets mee te doen, wat zou je die persoon kan willen meegeven?

Karen: Nu zou ik die persoon bijna feliciteren. Je start met de zoektocht naar jezelf én naar je eigen handleiding. Je gaat ontdekken hoe uniek je bent maar je moet er wel de tijd voor nemen. Je mag eindelijk die zware jas uitdoen waarmee je de hele tijd ‘Normaal’ hebt willen lijken en er gaan eindelijk antwoorden komen.

http://tistje.com/2013/11/21/vijf-vragen-aan-karen-ervaringsdeskundige-moeder/

Share