Marcelo en de echte wereld van Francisco X. Stork

 

“Als mensen vertellen dat iemand uit hun familie gestorven is, hoor je te zeggen dat je dat erg vindt.”

 Een fascinerende blik in het hoofd van de zeventienjarige Marcelo met het syndroom van Asperger die worstelt met zijn mogelijkheden en beperkingen. Zo heeft hij moeite om gevoelens te uiten of bij anderen te interpreteren. Marcelo’s extreme ordeningsdrang, zijn ontwapenende eerlijkheid en de vreemde dialogen vervolledigen het beeld van iemand met Asperger. Taal en vooral uitdrukkingen vormen voor Marcelo een struikelblok. Hij sluit zich af en luistert graag naar de muziek in zijn hoofd.

Zijn vader vindt het tijd om de echte wereld te betreden. Marcelo bedenkt:
“Je aan de regels van de echte wereld houden, betekent:
• Zomaar een praatje maken met anderen mensen.
• Mijn mond houden over mijn speciale interesses.
• Mensen aankijken en een hand geven.
• Dingen ‘uit de losse pols’ doen.
• Naar plaatsen gaan die ik niet ken.”

‘Maak je niet ongerust,’ zegt de vader sussend, ‘we beginnen rustig aan. De echte wereld zal je heus geen kwaad doen.’

Voortdurend ligt het gevaar op de loer dat Marcelo door de echte wereld wordt verzwolgen. Hoe trek je een veilig schild op zonder dat je iedereen en alles op afstand houdt?

Samen met Marcelo ontdekt de lezer in dit boek de harde wetten van het advocatenkantoor, waar gewiekste juristen schaamteloos een firma verdedigen die de verantwoordelijkheid van haar falen uit de weg gaat en weigert de slachtoffers eerlijk te vergoeden. Voor het eerst wordt Marcelo geraakt door het lot van een ander mens. Hij staat voor de moeilijkste keuze in zijn leven. Moet hij doorgaan met zijn werk alsof hij nergens iets van weet, of de echte wereld betreden en tegen zijn vaders rechtszaak ingaan?

Share