Moeilijk verstaanbaar gedrag blijkt vaak verstorend voor de beweegactiviteiten

Kevin loopt de sporthal binnen en gaat direct op zijn vaste plekje naast de bank en vlakbij de deur zitten. Hij zit het liefst een eindje van de andere deelnemers af, omdat hij het moeilijk vindt om met hen te praten. De begeleider legt de activiteit uit, de bedoeling is dat deelnemers met een touw van de bank naar de matten zwaaien. Daarna vertelt hij dat de touwen lianen zijn en de grond water , waarin krokodillen zwemmen. Kevin snapt dat hij met het touw moet zwaaien, het functioneel spel begrijpt hij. Toen de begeleider begon over de krokodillen, raakte Kevin de weg kwijt, want er zijn helemaal geen krokodillen, de vloer is geen water en de touwen zijn geen lianen. Hij neemt het symbolisch spel te serieus. Kevin raakt gefrustreerd, omdat hij het spel niet meer begrijpt.

Wat doe je als begeleider van deelnemers met autisme?

  • Structuur geven.
  • Letterlijke taal gebruiken.
  • Visuele ondersteuning gebruiken.
  • Verandering van tevoren aankondigen en uitleggen waarom iets veranderd moet worden.

Dit praktijkvoorbeeld komt uit het hoofdstuk Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties is ontwikkeld door Windesheim in opdracht van Stichting Onbeperkt Sportief. Realisatie …daM uitgeverij.

 

Share

Is autisme nog wel een stoornis?

Terwijl de definitie van autisme verandert, komen er steeds betere manieren om ermee om te gaan. Steeds vaker hebben de experts het liever over een ‘toestand’ dan een stoornis.

Volgens directeur, Jeroen van Schaik van NoXqs Labs is er veel te lang gekeken naar wat mensen met autisme niet kunnen:

  • Ze vinden communiceren lastig.
  • Hebben moeite met veranderingen.
  • Doorzien politieke spelletjes niet.

NoXqs Labs draait het om: veel van hen zijn in een aantal dingen juist ontzettend goed:

  • Een goed geheugen.
  • Hoge tolerantie voor herhalende handelingen.
  • Oog voor detail.

 Laat ze die kwaliteiten benutten.

In het mei/juni-nummer van The Optimist (voorheen Ode)  wordt een 31-jarige man met Asperger opgevoerd, die voorheen de hele dag op de bank hing en nu een leer- en werktraject tot IT-specialist volgt bij NoXqs Labs.

Share