Mooi vergelijkend artikel over passend onderwijs in het NRC van 27 november 2013:

Lars (18) met aspergersyndroom in het speciaal onderwijs:

‘Ik vind het fijn op deze school. Alles is lekker duidelijk en roosterwijzigingen zijn tot 0 procent gereduceerd. In het reguliere onderwijs zijn ze je als autist op een gegeven moment zat. Want je droomt zo nu en dan weg, of je hebt plotseling een afzonderneiging omdat je overprikkeld bent. Hier hebben leraren er meer begrip voor.

Er wordt op deze school wel van je verwacht dat je de sociale vaardigheden machtig bent als je weggaat…’

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2013/10/20131127___/1_08/index.html#page8

Sam (17) met aspergersyndroom in het regulier onderwijs:

… ‘Nu ik in een gewone klas zit, met zo’n dertig leerlingen, kan ik mij veel minder goed concentreren. Voor het eerst moet ik elk uur naar een ander lokaal, en dit betekent dat ik elke les moet bijkomen van de drukte op de gang. Door de ‘special class’ heb ik geleerd hier beter mee om te gaan.’

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2013/10/20131127___/1_08/index.html#page9

Share

Netwerken voor mensen die een hekel hebben aan netwerken

Goede tips – ook voor mensen met Asperger – hoe je kunt netwerken:

 • Bedenk van tevoren met welk doel je de netwerkbijeenkomst gaat bezoeken.
 • Geef je op als vrijwilliger bij een netwerkbijeenkomst (zo kom je makkelijker in contact met deelnemers).
 • Als je geen vrijwilliger wilt zijn, zorg dan dat je vroeg bent. Dan zijn er nog niet veel mensen en is het makkelijker om contact te maken.
 • Heb geen vooroordelen, zoals: deze persoon is niet interessant voor mij. Dat weet je pas als je hem hebt gesproken.
 • Bedenk dat de persoon, die je spreekt, ook een netwerk heeft. In dat netwerk kan de persoon zitten, die je verder kan helpen met je doel.
 • Small talk is niet noodzakelijk. Zorg dat je een duidelijk doel hebt en praat daarover.
 • Zorg dat je zelf niet te veel praat. Stel vooral interessante vragen – die met je doel te maken hebben – en luister goed.
 • Rond het gesprek duidelijk af met een opmerking, zoals: Ik heb me voorgenomen om met interessante mensen 10 minuten te praten. Bedankt voor het gesprek. Ik ga nu door naar de volgende persoon.
 • Geef het gesprek een vervolg door binnen 48 uur te reageren. Herhaal dit eventueel na een paar weken. Is er dan nog niet gereageerd, laat het dan verder zitten.

Enzovoort, luister naar het gesprek voor meer tips:

 Networking for People Who Hate Networking: Natalie Cooper, editor of Career Sparkle interviews author Devora Zack about effective networking.

Share

De autisme survivalgids

In dit boek voor normaal begaafde kinderen met autisme van 8 tot 12 jaar staan ook nuttige tips voor volwassen Aspergers, zoals deze:

Hoe overleef ik de druk van de klok?

 • Blijf in de eerste plaats rustig.
 • Maak vooraf een plan. Ga rustig zitten en bedenk even wat je allemaal moet doen. Zet die activiteiten op de juiste volgorde en denk na hoeveel tijd je ongeveer nodig hebt. Dat ‘ongeveer’ is heel belangrijk: dit woord geeft immers aan dat je ook iets meer of iets minder tijd mag gebruiken.
 • Vraag iemand of je planning klopt.
 • Gebruik een time timer horloge.
 • Denk eraan dat bijvoorbeeld opruimen na een taak ook tijd kost.
 • En wat als het toch niet lukt om iets af te krijgen binnen de tijd die je hebt gekregen? Dat is geen ramp. Bekijk wanneer je het wel kunt doen. Of bespreek het met iemand die je hierbij kan helpen.

Uit De autisme survivalgids van Luc Descamps in samenwerking met Autisme Centraal

Share

Als brein bedriegt

Normaal begaafde mensen met autisme (voorheen Asperger genoemd) stellen ons nog meer dan mensen met een verstandelijke handicap en autisme voor raadsels.

Vooral hun goede intelligentie zet ons geregeld op het verkeerde spoor. We worden verblind door hun vele woorden, hun puike prestaties op welbepaalde gebieden, hun actieve manier van contactname, hun fantasiespel. Achter de façade van een bijna encyclopedische kennis en een innemende welsprekendheid zit echter een individu voor wie de wereld een onoverzichtelijk en onbegrijpelijk schouwspel is. Met hun intelligentie compenseren normaal begaafde mensen met autisme hun armoede aan gezond verstand en sociale intuïtie en camoufleren ze hun tekortschieten. Dat doen ze niet om ons opzettelijk beet te nemen of om ons te misleiden. Het is hun enige manier om te proberen te overleven in een wereld die niet op hun maat is gesneden. Maar door de compensatie en camouflages zien we weinig van hun echte problemen. Door hun intelligentie wekken ze de indruk beter te functioneren dan de anderen met autisme. Maar brein bedriegt.

Uit de inleiding van Brein bedriegt van Peter Vermeulen

Share

Positieve aspecten van het Syndroom van Asperger

Veel personen met het Syndroom van Asperger hebben een aantal positieve eigenschappen, waaronder integriteit, intelligentie, uithoudingsvermogen en het vrij zijn van vooroordelen.

Het Syndroom van Asperger, ook wel bekend als “autisme light” of een “schaduwsyndroom” van autisme, is een autismespectrumstoornis die voorkomt bij ongeveer 1 op de 200 kinderen. Personen met het Syndroom van Asperger, oftewel “Aspies” (een term die voor het eerst gebruikt werd door Liane Holliday Willey in Doen Alsof Je Normaal Bent) zijn hoogfunctionerend in die zin dat zij beter in staat zijn sociale relaties te onderhouden dan personen met autisme. In tegenstelling tot mensen met autisme scoren Aspies vaak hoog bij metingen van verbale intelligentie. Bij het bespreken van stoornissen zoals het Syndroom van Asperger, bestaat de neiging om de aandacht te leggen op negatieve aspecten, zoals moeite met het opvangen van sociale signalen. Veel personen met het Syndroom van Asperger hebben echter ook positieve eigenschappen, wat bij sommigen de vraag oproept of het niet beter zou zijn om het te zien als een verschil in plaats van een stoornis.

Overgenomen van: Clix’ auti-info

Lees verder: http://clixinfo.wordpress.com/2010/02/24/positieve-aspecten-van-het-syndroom-van-asperger/

Share

Bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk vergroten

Stigma en Werk (project van http://www.samensterktegenstigma.nl/) zoekt mensen met een psychische aandoening (zoals ADHD, Asperger, dyslexie, hoogbegaafdheid) die werkzaam zijn bij grote(re) bedrijven en organisaties. Met het project willen we de bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk vergroten en ondersteuning bieden aan werknemers en werkgevers die zich hiervoor inzetten.
 
Share

Symptomen Asperger ondergebracht in autismespectrum

Asperger komt niet meer voor als aparte categorie in ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5). De symptomen van Asperger zijn ondergebracht in het autismespectrumstoornis.

DSM-5

Autisme Spectrum Stoornis
Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D:

A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in diverse situaties, niet te verklaren door een algemene ontwikkelingsvertraging, en zich manifesterend in alle drie hieronder beschreven:

1. Tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid; variërend van abnormale sociale toenadering en het falen in normale heen-en-weer gesprekken tot het verminderd delen van interesses, emoties, affect en react es ofwel een totaal gebrek aan het initiëren van sociale interactie,

2. Tekorten in non-verbaal communicatief gedrag welke gebruikt worden voor sociale interactie; variërend van slecht geïntegreerde (verbale en non-verbale communicatie, d.m.v. afwijkingen in oogcontact en lichaams)taal, of tekorten in het begrijpen en gebruiken van non-verbale communicatie, tot een compleet gebrek aan gezichtsuitdrukkingen of gebaren.

3. Tekorten in het ontwikkelen en onderhouden van relaties, passend bij het ontwikkelingsniveau (met meer mensen dan alleen de verzorgers), variërend van moeilijkheden om het gedrag aan te passen aan verschillende sociale contexten, moeilijkheden in het delen van fantasierijk spel tot het maken van vrienden door een schijnbare afwezigheid van interesse in mensen.

B. Beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses of activiteiten zoals blijkt uit ten minste twee van de volgende:

1. Stereotiep of repeterend in spraak, motoriek, of gebruik van voorwerpen, (zoals eenvoudige bewegingsstereotypieën, echolalie, repetitief gebruik van voorwerpen, of idiosyncratische zinnen).

2. Overmatig vasthouden aan routines, geritualiseerde patronen van verbaal of nonverbaal gedrag, of overmatige weerstand tegen verandering; (zoals motorische rituelen, aandringen op dezelfde route of voedsel, herhaaldelijk vragen stellen of extreme reacties op kleine veranderingen).

3. Zeer beperkte/gefixeerde interesses die abnormaal zijn in intensiteit of focus; (zoals sterke gehechtheid aan of preoccupatie met ongewone voorwerpen, overdreven omschreven of persevererende interesses).

4. Hyper-of hypo-reactiviteit op sensorische input of ongewone interesse in zintuiglijke aspecten in de omgeving; (zoals schijnbare onverschilligheid voor pijn / warmte / koude, vijandige reactie op specifieke geluiden of structuren, overmatige ruiken of aanraken van voorwerpen, fascinatie voor lichten of draaiende objecten).

C. De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege kindertijd (maar kunnen soms pas merkbaar worden wanneer sociale eisen de beperkte capaciteit overstijgen)

D. De symptomen leiden tot beperkingen en aantastingen van het dagelijks functioneren.

Bron: Blijd–‐Hoogewys, november 2011

Vertaling van de voorlopig geformuleerde DSM5 criteria, zie www.dsm5.org

Share

‘Licht autisme strekt tot aanbeveling’

Autisme is een onmisbare grondstof voor innovatie’
Carl Heskes, MKB Eindhoven

Licht autisme strekt tot aanbeveling’

luidt een opmerkelijk zinnetje in een personeelsadvertentie voor een programmeur van het voedingsmiddelenbedrijf Huijbregts Groep in Helmond. Frans Huijbregt licht toe: ‘Een lichte vorm van autisme kan echt een positieve bijdrage leveren als je programmeur bent. Zoals een uitzonderlijk concentratievermogen. Op onze automatiseringsafdeling werken verschillende mensen met autisme.

Regio Eindhoven

Uit een onderzoek uit 2011 bleek dat in de regio Eindhoven, waar veel hightechbedrijven zitten, autisme twee zo vaak voorkomt als in de rest van Nederland, namelijk bij 2,3 procent van de bevolking. Carl Heskes, voorzitter van het MKB Eindhoven maakt van de nood een deugd.

‘Wij experimenteren bewust met nieuwe doelgroepen vanwege het dreigende tekort aan technisch personeel,’ zegt Frank Visser, manager van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP).

Hogeschool Fontys ICT begeleidt studenten met autisme: zo mogen de studenten tijdens tentamens alleen zitten om te voorkomen dat ze worden afgeleid en worden gepensioneerden ingeschakeld om de studenten te helpen met het plannen van huiswerk.

Daf Trucks, Philips, ASML en NS zijn potentiële werkgevers voor mensen met autisme.

In 2011 kreeg Olaf Noordergraaf, gediagnosticeerd met Asperger, de kans om mee te doen aan Philips’ proefproject voor Wajongers met autisme. Inmiddels test hij vrachtwagens bij Daf Trucks.

Bron: NRC van 15 mei 2013, Economie, Achter de cijfers

Share

Is autisme nog wel een stoornis?

Terwijl de definitie van autisme verandert, komen er steeds betere manieren om ermee om te gaan. Steeds vaker hebben de experts het liever over een ‘toestand’ dan een stoornis.

Volgens directeur, Jeroen van Schaik van NoXqs Labs is er veel te lang gekeken naar wat mensen met autisme niet kunnen:

 • Ze vinden communiceren lastig.
 • Hebben moeite met veranderingen.
 • Doorzien politieke spelletjes niet.

NoXqs Labs draait het om: veel van hen zijn in een aantal dingen juist ontzettend goed:

 • Een goed geheugen.
 • Hoge tolerantie voor herhalende handelingen.
 • Oog voor detail.

 Laat ze die kwaliteiten benutten.

In het mei/juni-nummer van The Optimist (voorheen Ode)  wordt een 31-jarige man met Asperger opgevoerd, die voorheen de hele dag op de bank hing en nu een leer- en werktraject tot IT-specialist volgt bij NoXqs Labs.

Share