Divers willen, homogeen doen

Maar nu de praktijk. Ondanks alle fijne intenties over diversiteit is het in Nederland volkomen bon ton om sollicitanten af te wijzen, omdat ze ‘niet in het team’ zouden passen. Sollicitanten worden vaak ondervraagd door hun toekomstige collega’s, waarbij die in feite uitmaken wie hun nieuwe collega wordt. Zo’n selectiemethode leidt tot homogeniteit, niet tot diversiteit.

Als je zegt dat je diversiteit wilt, is het vreemd om mensen te weren omdat ze niet in het team passen. Briljante, tegendraadse types, misschien wat eenzelvige eenlingen, passen per definitie zelden in een team. Maar zonder die briljante eenlingen had een bedrijf als Apple al lang niet meer bestaan.
Er is dus ook hier veel schijnheiligheid onder de mensen.
Aan de ene kant politiek correcte opvattingen uitventen over hoeveel beter diversiteit is, het aan de andere kant doodnormaal vinden om iemand die de homogeniteit doorbreekt buiten de deur te houden. ‘Diversiteit’ is in die zin net zoiets als ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Je voorziet jezelf van een fraai etiket, maar de vlag dekt maar al te vaak de lading niet.

Slot van een artikel in Elsevier, 5 april 2014 van Syp Wynia

De Engelse managementprofessor Belbin die heeft uitgevonden dat er 9 verschillende Teamrollen zijn en dat er dus voor iedereen een plaats is. Sterker nog: Je hebt die excentriekeling nodig om je team succesvol te laten zijn.

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werken-in-een-team/belbin

Doe de Korte Belbintest, dan weet je waar jouw voorkeuren liggen. Zoek het profiel van die rollen op. Je leest dan welke bijdragen aan het team typerend zijn voor jou, waar je behoefte aan hebt om prettig te werken en gedrag waar je niet in door moet schieten. Volg een aantal van de linkjes om een concreet beeld te krijgen van de termen die jouw functioneren typeren. Verken jezelf en zet daarna je Teamrollen optimaal in.

Gebruik deze kennis in het sollicitatiegesprek om jouw waarde voor het team waarin je eventueel gaat werken, te benadrukken.

 

Share

Kijken zonder oordeel

In de loop van ons leven raken we de onbevangenheid kwijt. Zo niet de persoon met Asperger. Die blijft onbevangen kijken. Dat wordt niet altijd op waarde geschat. Zeker niet door deskundigen.

Een voorbeeld: een baby-fotograaf met Asperger merkt tijdens fotosessies reflux (maaginhoud stroomt terug in de slokdarm), platvoeten, ontstoken oogjes en oortjes, te kort tongriempje, borstontsteking op, terwijl deze baby’s onder controle van een consultatiebureau staan of soms zelfs uitgebreid onderzocht zijn door een kinderarts.

Asperger: Omarm je open blik en zeg vooral wat je ziet en trek je niets aan van die ene criticus.

Niet-Asperger: Koester de mensen met Asperger in je omgeving. Zij laten je de objectieve werkelijkheid zien.

Share

Netwerken voor mensen die een hekel hebben aan netwerken

Goede tips – ook voor mensen met Asperger – hoe je kunt netwerken:

 • Bedenk van tevoren met welk doel je de netwerkbijeenkomst gaat bezoeken.
 • Geef je op als vrijwilliger bij een netwerkbijeenkomst (zo kom je makkelijker in contact met deelnemers).
 • Als je geen vrijwilliger wilt zijn, zorg dan dat je vroeg bent. Dan zijn er nog niet veel mensen en is het makkelijker om contact te maken.
 • Heb geen vooroordelen, zoals: deze persoon is niet interessant voor mij. Dat weet je pas als je hem hebt gesproken.
 • Bedenk dat de persoon, die je spreekt, ook een netwerk heeft. In dat netwerk kan de persoon zitten, die je verder kan helpen met je doel.
 • Small talk is niet noodzakelijk. Zorg dat je een duidelijk doel hebt en praat daarover.
 • Zorg dat je zelf niet te veel praat. Stel vooral interessante vragen – die met je doel te maken hebben – en luister goed.
 • Rond het gesprek duidelijk af met een opmerking, zoals: Ik heb me voorgenomen om met interessante mensen 10 minuten te praten. Bedankt voor het gesprek. Ik ga nu door naar de volgende persoon.
 • Geef het gesprek een vervolg door binnen 48 uur te reageren. Herhaal dit eventueel na een paar weken. Is er dan nog niet gereageerd, laat het dan verder zitten.

Enzovoort, luister naar het gesprek voor meer tips:

 Networking for People Who Hate Networking: Natalie Cooper, editor of Career Sparkle interviews author Devora Zack about effective networking.

Share

Bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk vergroten

Stigma en Werk (project van http://www.samensterktegenstigma.nl/) zoekt mensen met een psychische aandoening (zoals ADHD, Asperger, dyslexie, hoogbegaafdheid) die werkzaam zijn bij grote(re) bedrijven en organisaties. Met het project willen we de bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk vergroten en ondersteuning bieden aan werknemers en werkgevers die zich hiervoor inzetten.
 
Share

‘Licht autisme strekt tot aanbeveling’

Autisme is een onmisbare grondstof voor innovatie’
Carl Heskes, MKB Eindhoven

Licht autisme strekt tot aanbeveling’

luidt een opmerkelijk zinnetje in een personeelsadvertentie voor een programmeur van het voedingsmiddelenbedrijf Huijbregts Groep in Helmond. Frans Huijbregt licht toe: ‘Een lichte vorm van autisme kan echt een positieve bijdrage leveren als je programmeur bent. Zoals een uitzonderlijk concentratievermogen. Op onze automatiseringsafdeling werken verschillende mensen met autisme.

Regio Eindhoven

Uit een onderzoek uit 2011 bleek dat in de regio Eindhoven, waar veel hightechbedrijven zitten, autisme twee zo vaak voorkomt als in de rest van Nederland, namelijk bij 2,3 procent van de bevolking. Carl Heskes, voorzitter van het MKB Eindhoven maakt van de nood een deugd.

‘Wij experimenteren bewust met nieuwe doelgroepen vanwege het dreigende tekort aan technisch personeel,’ zegt Frank Visser, manager van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP).

Hogeschool Fontys ICT begeleidt studenten met autisme: zo mogen de studenten tijdens tentamens alleen zitten om te voorkomen dat ze worden afgeleid en worden gepensioneerden ingeschakeld om de studenten te helpen met het plannen van huiswerk.

Daf Trucks, Philips, ASML en NS zijn potentiële werkgevers voor mensen met autisme.

In 2011 kreeg Olaf Noordergraaf, gediagnosticeerd met Asperger, de kans om mee te doen aan Philips’ proefproject voor Wajongers met autisme. Inmiddels test hij vrachtwagens bij Daf Trucks.

Bron: NRC van 15 mei 2013, Economie, Achter de cijfers

Share

Is autisme nog wel een stoornis?

Terwijl de definitie van autisme verandert, komen er steeds betere manieren om ermee om te gaan. Steeds vaker hebben de experts het liever over een ‘toestand’ dan een stoornis.

Volgens directeur, Jeroen van Schaik van NoXqs Labs is er veel te lang gekeken naar wat mensen met autisme niet kunnen:

 • Ze vinden communiceren lastig.
 • Hebben moeite met veranderingen.
 • Doorzien politieke spelletjes niet.

NoXqs Labs draait het om: veel van hen zijn in een aantal dingen juist ontzettend goed:

 • Een goed geheugen.
 • Hoge tolerantie voor herhalende handelingen.
 • Oog voor detail.

 Laat ze die kwaliteiten benutten.

In het mei/juni-nummer van The Optimist (voorheen Ode)  wordt een 31-jarige man met Asperger opgevoerd, die voorheen de hele dag op de bank hing en nu een leer- en werktraject tot IT-specialist volgt bij NoXqs Labs.

Share

Maak Asperger bespreekbaar op je werk

Na de diagnose Asperger sta je voor de beslissing: ‘Vertel ik het op m’n werk of niet?’

Als je besluit het te vertellen, is hier een voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen. Deze presentatie valt uiteen in drie delen:

 1. Wat is Asperger (in woord en beeld)?
 2. Uit wat voor soort mensen bestaat een team? En welke rol(len) passen goed bij een medewerker met Asperger?
 3. Diversiteit: De relatie tussen het team en jou èn hoe het team jou kan helpen bij dingen die lastig voor jou zijn.

Presentatie: Asperger op het werk

Wil je zo’n presentatie bespreken met mij, maak dan een afspraak met mij, Aspergercoach, Bettie van Veen.

 

Share