Loslaten en opnieuw beginnen

Aanpak

De theorie beheerste ik al. Als je iets loslaat, gaan er andere dingen stromen. Zo verging het ook mij.

Na 5 jaar Aspergercoach te zijn geweest, had ik door slechte ervaringen besloten te stoppen. Mijn kennis en ervaring wilde ik inzetten voor andere waardevolle zaken. Ik had mijn website ontmanteld, maar m’n contactpagina gehandhaafd. Voor een paar maanden was de gedachte. Rond de jaarwisseling gebeurde het: potentiële klanten vroegen mij waar ze dan wel terecht konden. Eerlijk gezegd had ik daar niet over nagedacht. Eigenlijk kende ik niemand die specifiek volwassen Aspergers ondersteunde.

Twijfel sloeg toe. Houd ik voet bij stuk of pak ik mijn praktijk weer op? Ik besloot tot dit laatste, maar nu wel met een andere formule. Cliënten kunnen nu alleen nog maar intekenen voor een coachtraject. Geen losse gesprekken meer.

Dit was voornamelijk ter bescherming van mijzelf. Maar wat bleek? De cliënten die ingingen op mijn trajectvoorstel, bleken heel gemotiveerd te zijn. Geen excuses meer. Geen gedraai. Geannuleerde afspraken komen niet meer voor.

Het is heerlijk om met gemotiveerde mensen te werken!

Share

Loslaten en opnieuw beginnen

Vlist

Wanneer je hier bent aangeland, ben ik inmiddels een ander pad ingeslagen.

Aspergercoach

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren mensen met Asperger begeleid. Ik vond het boeiend en leerzaam om te zien hoe cliënten – onder mijn begeleiding – hun eerste stappen zetten buiten hun comfort zone.
Maar nu is het tijd voor iets nieuws.

Nieuwsbrieven

Lees nog snel mijn Nieuwsbrieven voordat ik de website ontmantel.

Vragen?

Mijn kennis en ervaring over het autistisch spectrum zijn echter niet ineens verloren gegaan. Heb je vragen, vul dan gerust het contactformulier in en ik zal je antwoorden. Heb je bijvoorbeeld belangstelling voor een workshop over autisme op je werk, vul dat dan in op het contactformulier.

Per 1 februari 2015 ontmantel ik deze blog.

Bettie van Veen
Ex-Aspergercoach

Share

Wil je meewerken aan het BNN-programma ‘The Undateables’?

Voor het nieuwe seizoen van het programma ‘The Undateables’ is BNN op zoek naar nieuwe kandidaten, dit keer naar mensen met Asperger. Mijn hulp werd hierbij ingeroepen. Na consultatie van mensen met autisme, die eerder meegewerkt hadden aan een TV-programma, rolde dit afstreeplijstje eruit. Als je overweegt om je op te geven, loop dit lijstje door

  1.  Ben je op zoek naar een nieuwe relatie en gebruik je al een intermediair daarvoor (datingsite, relatiebemiddeling);
  2. Heb je ervaring met media (krant, tv);
  3. Vind je het krijgen van een relatie belangrijker dan het beeld dat de rest van Nederland dan krijgt;
  4. Denk je dat je kansen bij BNN groter zijn dan bij een (in autisme gespecialiseerd) bureau;
  5. Lijkt het je leuk om een relatie te vinden onder tijdsdruk en het alziend oog van een camera;
  6. Ken je de regisseur of de programmamakers en hun werk;

Als je op één van deze vragen NEE antwoordt, dan zou ik het niet doen.

BNN heeft mooie programma’s gemaakt over hoe mensen omgaan met hun uitdagingen (het gedachtegoed van Bart is volgens mij goed blijven kleven) maar uitdagingen in combinatie met relatie zoeken is dubbel kwetsbaar als TV-onderwerp.

BNN is op zoek naar vrijgezelle mensen met een beperking tussen de 18 en 40 jaar die open en eerlijk over hun leven en de liefde durven te praten.

In het programma maken ze een mooi, positief portret over het dagelijkse leven van de kandidaat. Daarna gaan ze, in samenwerking met een professioneel dating bureau, op zoek naar de ideale partner.

De opnames zullen van juni t/m september 2014 plaatsvinden.

http://programma.bnn.nl/48/the-undateables/home

 

 

Share

Mooi vergelijkend artikel over passend onderwijs in het NRC van 27 november 2013:

Lars (18) met aspergersyndroom in het speciaal onderwijs:

‘Ik vind het fijn op deze school. Alles is lekker duidelijk en roosterwijzigingen zijn tot 0 procent gereduceerd. In het reguliere onderwijs zijn ze je als autist op een gegeven moment zat. Want je droomt zo nu en dan weg, of je hebt plotseling een afzonderneiging omdat je overprikkeld bent. Hier hebben leraren er meer begrip voor.

Er wordt op deze school wel van je verwacht dat je de sociale vaardigheden machtig bent als je weggaat…’

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2013/10/20131127___/1_08/index.html#page8

Sam (17) met aspergersyndroom in het regulier onderwijs:

… ‘Nu ik in een gewone klas zit, met zo’n dertig leerlingen, kan ik mij veel minder goed concentreren. Voor het eerst moet ik elk uur naar een ander lokaal, en dit betekent dat ik elke les moet bijkomen van de drukte op de gang. Door de ‘special class’ heb ik geleerd hier beter mee om te gaan.’

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2013/10/20131127___/1_08/index.html#page9

Share

Symptomen Asperger ondergebracht in autismespectrum

Asperger komt niet meer voor als aparte categorie in ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5). De symptomen van Asperger zijn ondergebracht in het autismespectrumstoornis.

DSM-5

Autisme Spectrum Stoornis
Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D:

A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in diverse situaties, niet te verklaren door een algemene ontwikkelingsvertraging, en zich manifesterend in alle drie hieronder beschreven:

1. Tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid; variërend van abnormale sociale toenadering en het falen in normale heen-en-weer gesprekken tot het verminderd delen van interesses, emoties, affect en react es ofwel een totaal gebrek aan het initiëren van sociale interactie,

2. Tekorten in non-verbaal communicatief gedrag welke gebruikt worden voor sociale interactie; variërend van slecht geïntegreerde (verbale en non-verbale communicatie, d.m.v. afwijkingen in oogcontact en lichaams)taal, of tekorten in het begrijpen en gebruiken van non-verbale communicatie, tot een compleet gebrek aan gezichtsuitdrukkingen of gebaren.

3. Tekorten in het ontwikkelen en onderhouden van relaties, passend bij het ontwikkelingsniveau (met meer mensen dan alleen de verzorgers), variërend van moeilijkheden om het gedrag aan te passen aan verschillende sociale contexten, moeilijkheden in het delen van fantasierijk spel tot het maken van vrienden door een schijnbare afwezigheid van interesse in mensen.

B. Beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses of activiteiten zoals blijkt uit ten minste twee van de volgende:

1. Stereotiep of repeterend in spraak, motoriek, of gebruik van voorwerpen, (zoals eenvoudige bewegingsstereotypieën, echolalie, repetitief gebruik van voorwerpen, of idiosyncratische zinnen).

2. Overmatig vasthouden aan routines, geritualiseerde patronen van verbaal of nonverbaal gedrag, of overmatige weerstand tegen verandering; (zoals motorische rituelen, aandringen op dezelfde route of voedsel, herhaaldelijk vragen stellen of extreme reacties op kleine veranderingen).

3. Zeer beperkte/gefixeerde interesses die abnormaal zijn in intensiteit of focus; (zoals sterke gehechtheid aan of preoccupatie met ongewone voorwerpen, overdreven omschreven of persevererende interesses).

4. Hyper-of hypo-reactiviteit op sensorische input of ongewone interesse in zintuiglijke aspecten in de omgeving; (zoals schijnbare onverschilligheid voor pijn / warmte / koude, vijandige reactie op specifieke geluiden of structuren, overmatige ruiken of aanraken van voorwerpen, fascinatie voor lichten of draaiende objecten).

C. De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege kindertijd (maar kunnen soms pas merkbaar worden wanneer sociale eisen de beperkte capaciteit overstijgen)

D. De symptomen leiden tot beperkingen en aantastingen van het dagelijks functioneren.

Bron: Blijd–‐Hoogewys, november 2011

Vertaling van de voorlopig geformuleerde DSM5 criteria, zie www.dsm5.org

Share